Vårt Ridhusbygge

Den 6 februari 2012 börjar bygget av vårt ridhus!

/

 

Sydöst från stallet, tagen den 29 januari 2012

Öst från stallet, tagen den 29 januari 2012

Nordöst från stallet, tagen den 29 januari 2012

null

null

null

Mot stallet, tagen den 17 april 2012

Tagen den 17 april 2012

Mot stallet, tagen den 17 april 2012

Tagen den 17 april 2012

Tagen den 17 april 2012

30 April kl 6.00

 

30 April

30 April

30 April

30 April

30 April

30 April

30 April

30 April

30 April kl 18.30

 

1 maj kl 18

1 maj kl 18

1 maj kl 18

3 maj efter 4 byggdagar

2 maj efter 3 byggdagar

2 maj efter 3 byggdagar

2 maj efter 3 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

3 maj efter 4 byggdagar

Arbetet är återupptaget efter helgen, dag 6 är slut.

6;e dagen har det kommit vindskena och takfotsplåt.

7:e dagen

7:e dagen

9:e dagen och ridhuset är klart

9:e dagen och ridhuset är klart

9:e dagen och ridhuset är klart